Operačný program:

Cezhraničná spolupráca Maďarská republika – Slovenská republika 2007 - 2013
Oblasť podpory 1.3
Rozvoj spoločného turizmu
Opatrenie 1.3.2:
Rozvoj spolocných destinácií – propagácia, marketing a predaj


Názov projektu:

Vytvorenie a propagácia spoločného produktu
kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai
Márai Sándor témájú kultúrturizmussal kapcsola-tos közös termékek létrehozása és propagálása
Názov vedúceho partnera: Košice 2013, n.o.
Názov partnera: Petőfi Irodalmi Múzeum, HU
Začiatok realizácie projektu: 1. december 2010
Ukončenie realizácie projektu: 30. november 2011
Výška príspevku z ERDF poskytnutá Európskou Úniou činní: 126 557,66 EUR.


rollup
Európska únia Program cezhraničnej spolupráce Košice 2013 PIM visitKošice.eu
Copyright 2011 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Developed by Integrity Solution s.r.o., www.integrity.sk
Stránka vznikla v rámci projektu „Vytvorenie a propagácia spoločného produktu kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai“, ktorý realizuje nezisková organizácia Košice 2013, n.o. ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.