Európska únia Program cezhraničnej spolupráce Košice 2013 PIM visitKošice.eu
Copyright 2011 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Developed by Integrity Solution s.r.o., www.integrity.sk
Stránka vznikla v rámci projektu „Vytvorenie a propagácia spoločného produktu kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai“, ktorý realizuje nezisková organizácia Košice 2013, n.o. ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.