“ Objavme velikána svetového mena
konečne aj v jeho milovaných 
Košiciach ” 

OBJAVME

  a zažime miesta, ktoré výrazne ovplyvnili najväčšieho košického spisovateľa. Jeho diela boli preložené do 50 jazykov a čítajú sa po celom svete. „Košický Franz Kafka“ bol najvýraznejším predstaviteľom meštianskej literatúry a kultúry 20. storočia. Košice a Budapešť, najobľúbenejšie mestá Sándora Máraiho.

NAVŠTÍVME

  vynovenú interaktívnu expozíciu Pamätnej izby Sándora Máraiho
na Mäsiarskej ulici v Košiciach. Zažijeme prepojenie nostalgie so súčasnosťou.
Zdarma si stiahnite nový dokumentárny film o živote spisovateľa.

VYCHUTNAJME SI

  korzovanie po obľúbených miestach mladosti Sándora Máraiho, kde čerpal inšpiráciu pre svoje najväčšie diela. Prechádzky po korze a návštevy divadiel, či kaviarní tvorili neoddeliteľnú súčasť života Košičanov. Sándor Márai patril medzi náruživých návštevníkov kaviarní.
V každom meste mal jednu obľúbenú, ale len v Košiciach nájdete “Márai kávu“.

SPOZNAJME

  spisovateľa, večného Košičana Sándora Máraiho. Naším sprievodcom bude 4-jazyčná mapa a informačná brožúra, ktoré nájdete v Návštevníckom centre Košice (Hlavná 59) a v Literárnom múzeu Sándora Petőfiho (Károlyi Mihály u.16, Budapest).

Sándor Márai pred nástupom komunizmu vo východnej Európe emigroval do Ameriky. Veľmi mu chýbala Európa, mešťania a najmä jeho rodné mesto. Odmietol vydávať svoje diela, pokiaľ sa neuskutočnia slobodné voľby, čo uviedol aj vo svojom závete. Jeho brat Géza Radványi, režisér nominovaný na Oscara, vedel presne, kedy sa Sándor cítil dobre - keď sa pri rannej a poobedňajšej káve hral so svojou ženou Lolou na Košice. Predstavovali si, ako sedia v jednej z kaviarní na Hlavnej ulici, pozorujú korzujúcich ľudí a stretávajú známych.


Objavme velikána svetového mena aj v jeho milovaných Košiciach.
Európska únia Program cezhraničnej spolupráce Košice 2013 PIM visitKošice.eu
Copyright 2011 Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o.
Developed by Integrity Solution s.r.o., www.integrity.sk
Stránka vznikla v rámci projektu „Vytvorenie a propagácia spoločného produktu kultúrneho turizmu na tému Sándor Márai“, ktorý realizuje nezisková organizácia Košice 2013, n.o. ako súčasť Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013.